Każdy pracodawca musi zapewnić zatrudnionym osobom prawidłowe i higieniczne  warunki pracy, każdy pracodawca musi dbać o bezpieczeństwo pracowników m.in. poprzez zagwarantowanie odpowiednich szkoleń. Każdy pracownik z kolei powinien wziąć udział w szkoleniach i przestrzegać obowiązujących w danym zakładzie procedur i regulaminów. Teoria teorią, a za zaniedbania każdej ze stron grożą poważne konsekwencje. Obowiązków i powinności pracodawcy i pracowników w firmach zatrudniających ponad 100 osób pilnuje służba BHP (wymóg prawny 237(11) par. 1 ustawy Kodeks pracy), natomiast mniejsze firmy takie obowiązki  zazwyczaj powierzają osobom o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu.

Outsourcing BHP – co to jest?

Outsourcing, czyli przekazanie pewnych procesów firmie zewnętrznej, która posiada doświadczenie w danej dziedzinie i gwarantuje wykonanie zadań w sposób prawidłowy i efektywny to bardzo powszechne zjawisko. Małym przedsiębiorstwom bardziej opłaca się nawiązanie współpracy z dostawcą usług ze względu na brak zależności pracownik – pracodawca, ze względu na to, że podmiot zewnętrzny szybciej reaguje na potrzeby i sytuacje kryzysowe, jest w stanie rzetelniej i bardziej wiarygodnie ocenić sytuację firmy, wreszcie ze względów finansowych – miesięczny koszt stworzenia etatu m.in. dla prawnika, księgowej, kadrowej, behapowca jest wyższy niż miesięczny koszt wynikający z podpisania umowy.

Do kogo po pomoc?

Firmy specjalizujące się w kompleksowej opiece w zakresie BHP oferują cały szereg usług – przeprowadzanie audytów mających na celu stwierdzenie czy przestrzegane są wszystkie przepisy ppoż i BHP, czy oznakowanie jest wystarczające i prawidłowe, dokonywanie ocen i analiz ryzyka zawodowego, prowadzenie szkoleń i kontrola aktualności szkoleń pracowników, prowadzenie rejestrów (np. chorób zawodowych, środków i substancji chemicznych), zlecanie i przeprowadzanie pomiarów czynników pracy (hałas, oświetlenie), przeprowadzanie czynności podczas i po wypadku, reprezentacja firmy przed urzędami (m.in. Państwowa Inspekcja Pracy). Decydując się na outsourcing BHP, każdy przedsiębiorca może może dostosować zakres usług do potrzeb w swoim zakładzie i liczyć na opiekę dedykowanej, przeszkolonej w danej dziedzinie osoby (np. firma budowlana otrzyma wsparcie od osoby posiadającej kwalifikacje i doświadczenie  właśnie w tej dziedzinie). Opiekun, który doskonale poznał specyfikę i sposób działania przedsiębiorstwa jest w stanie tak ułożyć harmonogram niezbędnych prac i dysponuje takimi narzędziami, by nie przeszkadzać pracownikom w wykonywaniu obowiązków, nie rozbijać dnia pracy.