Lokale gastronomiczne to miejsca, które znacząco różnią się od innych lokali usługowych, takich jak biura, salony piękności czy sklepy. Występują w nich bowiem chociażby specyficzne, trudniejsze do usunięcia zabrudzenia, związane między innymi z osadami po gotowaniu czy osadami z tytoniu. Do tego w takich  miejscach przewija się bardzo wiele osób. W związku z tym wszystkim klimatyzacja w gastronomii musi być nie tylko odpowiednio dobrana do potrzeb danego punktu, ale i odpowiednio serwisowana. Jak to robić? I jak często przeprowadzać konserwacje?

Klimatyzacja w kuchni gastronomicznej – prawidłowe serwisowanie

Nie będzie żadnym zaskoczeniem to, że w lokalu gastronomicznym najwięcej zabrudzeń pojawia się w kuchni. Tak samo nikogo nie zdziwi fakt, że to właśnie w tym pomieszczeniu najbardziej podnosi się temperatura, co jest związane z ciągłym gotowaniem potraw. Ale czy wiecie, że tłuszczowe opary osadzające się w kanałach wentylacyjnych w połączeniu z wysoką temperaturą mogą doprowadzić nawet do powstania pożaru? A czy mieliście świadomość, że dodatkowo te i inne osady stanowią poważne zagrożenie mikrobiologiczne? Co równie istotne, brudna klimatyzacja działa słabiej, przez co koszty związane z jej użytkowaniem wzrastają. Sprawnie działająca klimatyzacja na kuchni w restauracji na kuchni to więc więcej niż konieczność, i to o każdej porze roku.

Warto przy tym wiedzieć, że klimatyzacja w restauracji, zwłaszcza ta w przestrzeni kuchennej, pod kątem częstotliwości serwisowania podlega przepisom przynoszonym przez Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Mówi ono o tym że czas, co jaki czyszczone powinny być takie systemy, zależy zarówno od warunków użytkowych wentylacji, jak i od rodzaju palenisk wykorzystywanych w kuchni. W większości jednak klimatyzacja w lokalu gastronomicznym powinna być czyszczona nawet raz w miesiącu i powinny ją przeprowadzać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Jeśli sala dla gości nie ma bezpośredniego kontaktu z kuchnią, serwis klimatyzacji w restauracji w takich miejscach można przeprowadzać rzadziej. Minimalna zalecana częstotliwość to raz na pół roku, ale dla bezpieczeństwa i komfortu osób odwiedzających nasz punkt i pracujących dla nas warto to robić częściej. Podczas każdych prac serwisowych specjalista powinien między innymi sprawdzić stan filtrów i je wyczyścić bądź wymienić oraz przeprowadzić kontrolę i ewentualne naprawy bądź wymiany jeśli chodzi o sterowniki, parownik czy połączenia wszystkich przewodów oraz instalacji.