Badania okresowe stanowią ważny element profilaktyki zdrowotnej, obejmującej każdego pracownika – niezależnie od zajmowanego przez niego stanowiska. Do kategorii tej zaliczają się również pracownicy biurowi, którzy w myśl przepisów powinni być co 4 lata poddawani badaniom kontrolnym. Co wchodzi w ich zakres?

Po co badania kontrolne pracownikom biurowym?

Zarówno wstępne, jak i okresowe badania lekarskie mają na celu upewnienie się, że pracownik przystępujący do pracy na danym stanowisku może wykonywać zadania wchodzące w zakres jego obowiązków – że jego stan zdrowia nie uniemożliwia mu bezpiecznej pracy. Chociaż uważa się, że praca biurowa nie wiąże się z dużym obciążeniem dla zdrowia, to związana jest ona z licznymi przeciążeniami, wynikającymi m.in. z nienaturalnej pozycji ciała, wielogodzinną pracą przed ekranem czy stresem, który również nie pozostaje bez wpływu na zdrowie i samopoczucie. Wykonanie co 4 lata zalecanych badań pozwoli na wczesne wykrycie zmian zdrowotnych i podjęcie działań korygujących, które je spowolnią albo nawet odwrócą negatywne konsekwencje.

Co wchodzi w zakres badań kontrolnych pracowników biurowych?

Jednym z kluczowych badań, wynikających ze specyfiki pracy przy komputerze, jest kontrola wzroku, wykonywana przez lekarza medycyny pracy. Dotyczą one w szczególności osób, które co najmniej 4 godziny dziennie spędzają na tego rodzaju aktywności. W ich zakres nie tylko wchodzi kontrola ostrości widzenia przez pracownika, ale także przezierność soczewek i stan aparatu ochronnego oka (m.in. filmu łzowego czy spojówek). W razie zaobserwowania nieprawidłowości, lekarz medycyny pracy zaleci specjalistyczne badanie u specjalisty z zakresu okulistyki.

Praca przy komputerze nie pozostaje bez wpływu na kręgosłup, który również poddawany jest badaniu kontrolnemu. Lekarz zwraca uwagę na wady postawy, zwłaszcza te nabyte, które mogą być świadectwem nieprawidłowej postawy podczas siedzenia czy niewłaściwie dobranego biurka i krzesła. Szczególnie narażony na nieprawidłowości jest odcinek szyjny kręgosłupa i niekiedy może być konieczne skierowanie na dodatkowe badania okresowe Warszawa lub konsultacje, np. z ortopedą.

Praca biurowa to także stres, duże ilości kawy i nierzadko papierosy (również te elektroniczne). Nie pozostaje to bez wpływu na funkcjonowanie układu krążenia, dlatego jest on szczególnie nadzorowany podczas badań u lekarza medycyny pracy. Cholesterol, ciśnienie, echo serca – to niektóre z poddawanych próbie parametrów pracy serca i układu krążenia.