Regulamin sklepów

 1. Sieć Sklepów internetowych MegapunktGastro, prowadzona jest przez firmę Megapunkt-100 sp. z o.o. zarejestrowaną  pod adresem pl. Mirowski 1, 00-138 Warszawa; NIP: 5252523438
 2. Do sieci należą wyspecjalizowane sklepy znajdujące się pod adresami:
  • www.megapunktgastro.pl
  • www.jura-ekspresy.com
  • www.broilking-grill.com
  • www.wmfekspresy.pl
  • borner-tarki.com.pl
  • www.brabantia-kosze.pl
 3. Rejestrując sie w dowolnym z punktów sieci (sklepów online), klient otrzymuje automatycznie możliwość logowania się w każdym ze sklepów należących do sieci.
 4. Sieć sklepów internetowych MegapunktGastro prowadzi sprzedaż profesjonalnego wyposażenia kuchni za pośrednictwem sieci Internet.  
 5. Zamówienia są przyjmowane  drogą elektroniczną przez wymienione strony sieci MegapunktGastro. Po złożeniu zamówienia wstępnego klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu i potwierdza zamówienie finalnie.
  • Realizacja zamówienia rozpoczyna się najpóźniej w drugim dniu roboczym po otrzymaniu potwierdzenia.
  • Przesłanie zamówienia odbywa się drogą pocztową lub kurierem, po potwierdzeniu mailem dokonania wysyłki.
  • Przekazanie towaru następuje za potwierdzeniem wpłaty na podstawie faktury pro-forma lub za pobraniem przy dostawie.
  • Możliwość odbioru towaru osobiście w sklepach sieci Megapunkt.
 6. Faktura VAT jest wystawiana na wyraźne życzenie klienta.
 7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu otrzymania e-maila potwierdzającego wysyłkę zamówionych towarów, lub zmiany statusu zamówienia na "W realizacji".
 8. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało zrealizowane (wysłane).
 9. Zamówienie może dotyczyć tylko artykułów wymienionych w aktualnym katalogu dostępnym na stronach internetowych Sieci sklepów MegapunktGastro. Składając zamówienie Klient dokładnie określa rodzaj, nazwę i cenę katalogową artykułu oraz podaje jego numer katalogowy.
 10. Informacje dotyczące artykułów dostępnych w Sklepie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Ofertę stanowi natomiast prawidłowe potwierdzenie zamówienia Klienta skierowane do Sklepu.
 11. Ceny artykułów dostępnych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen określonych w katalogu oraz prawo wycofania niektórych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyn. W przypadku zmiany ceny po złożeniu zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji najpóźniej w chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku akceptacji przez Klienta nowej ceny zamówienie uważane jest za wycofane.
 12. Zdjęcia artykułów zamieszczonych w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku artykułu znajdującego się w sprzedaży.
 13. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki omówione szczegółowo na stronie "Dostawy i reklamacje" ( w dziale "Informacje").
 14. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy
 15. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • Przy odbiorze: należność pobiera kurier;
  • Przelewem bankowym na konto sklepu.
  • Płatność online realizowaną za pomocą systemu "płatności.pl"
  • Szczegółowe koszty dostaw przedstawione są na stronie "Dostawy i reklamacje" ( w dziale "Informacje") oraz przedstawiane podczas realizacji zamówienia
 16. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 "O ochronie niektórych praw, konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 17. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony i znajduje się w oryginalnym opakowaniu.
 18. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim paragonem lub fakturą VAT. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
  • Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta 24 miesięcy. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, a w szczególności powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem) oraz wskutek naturalnego zużycia materiału.
  • Reklamacje powinny być składane zgodnie z zasadami opisanymi na stronie „Dostawy i reklamacje” ( w dziale "Informacje")
 19. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody ( każdy kurier jest zobowiązany taki protokół przy sobie posiadać - klient zobowiązany jest wypisać taki protokół, przekazać do podpisu i opieczętowania kurierowi oraz odesłać jedną kopię wraz z towarem do siedziby dostawcy).
 20. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 21. Naprawy gwarancyjne
  • Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego ponosi Kupujący. W przypadku uznania reklamacji towar jest odsyłany na koszt sklepu, jeżeli reklamacja nie zostanie uznana - klient ponosi koszty wysyłki w obie strony. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę oraz informację o wadzie produktu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
  • Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 22. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.